Telefon alarmowy 884-800-722

Misja WOPR

Misją Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest działanie na rzecz zmniejszenia liczby osób tonących w Polsce.

WOPR jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

WOPR współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach. Ratownicy WOPR angażują się w przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności wodnego.

Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego pozwala kreować nową jakość korzystania z wód.

WOPR jest przygotowany do udziału w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

WOPR jest członkiem International Life Saving Federation (ILS) oraz ILS Federation of Europe, wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych.

ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR

Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę.

Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki:

  • rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR;
  • ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach;
  • dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR;
  • wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach​​​