Telefon alarmowy 884-800-722

Władze Rzeszowskiego WOPR

W dniu 19.11.2023 r. odbyło się V Walne Zebranie Członków Rzeszowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Obecni na Zebraniu Członkowie Rzeszowskiego WOPR dokonali wyboru nowych władz organizacji.

Skład Zarządu Rzeszowskiego WOPR na lata 2023-2028 przedstawia się następująco:

Łukasz Iskrzycki

Prezes Rzeszowskiego WOPR

Doktor nauk o zdrowiu. Ratownik medyczny w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie. Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ukończone studia o specjalizacji Zarządzanie Placówkami Opieki Zdrowotnej i Społecznej oraz podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego.

Autor wielu publikacji z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej.

W WOPR od 1995 roku. Od 2013 roku w RWR. W latach 2007-2009 Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Wodnego, Szef Grupy Operacyjnej Dolnośląskiego WOPR. Uczestnik działań przeciwpowodziowych we Wrocławiu w 2010 roku z ramienia DWOPR.
W latach 2013-2020 prezes Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej we Wrocławiu. Jachtowy i motorowodny sternik morski, instruktor żeglarstwa i ratownictwa wodnego.

Maciej Bator

Wiceprezes Rzeszowskiego WOPR ds. organizacyjnych

Mgr inż. Automatyk – Robotyk. 

Dyrektor Generalny SITECH Poland sp.zo.o.

Ukończony Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, HEC Paris, Glasgow Caledonian University oraz studia menadżerskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W WOPR od 1996 roku. W latach 2003-2006 członek Grupy Interwencyjnej Krakowskiego WOPR. Drużynowy Mistrz Małopolski w ratownictwie wodnym w 2004 roku.

Ratownik wodny. Jachtowy sternik morski. Motorowodny sternik morski. Płetwonurek PADI.

Maciej Nabożny

Wiceprezes Rzeszowskiego WOPR ds. szkoleniowych

Magister wychowania fizycznego. Nauczyciel WF w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Trener pływania klasy II z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Organizator i kierownik obozów żeglarskich, spływów kajakowych, obozów narciarskich,

W WOPR od 1997 roku. Starszy ratownik WOPR, instruktor ratownictwa wodnego, sternik motorowodny, płetwonurek, wykładowca kursu na instruktora sportu o specjalności pływanie.

Mariusz Iskrzycki

Sekretarz Rzeszowskiego WOPR

Ratownik medyczny. Kontroler w Korpusie Kontrolerskim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Magister administracji. Absolwent WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Działacz społeczny i samorządowy. Przewodniczący Rady Osiedla Pogwizdów Nowy. W 2015 roku współtworzył
i koordynował Zespół Ratownictwa Wodnego na Jeziorze Solińskim z ramienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

Od 2000 roku Honorowy Dawca Krwi- 20 litrów oddanej krwi na koncie.

W WOPR od 2004 roku. Sternik motorowodny, żeglarz jachtowy. W latach 2001- 2005 członek Zarządu Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Arkadiusz Kruk

Skarbnik Rzeszowskiego WOPR

Geolog – hydrogeolog i geolog inżynierski.

Specjalista w dziale górniczo- geologicznym KRUSZGEO S.A. Członek Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy OIP w Rzeszowie. 

Ukończony wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

Od 2001 roku w WOPR. W latach 2018- 2023 przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Rzeszowskiego WOPR. Ratownik wodny. Żeglarz jachtowy.

Daniel Poźniak

Członek Zarządu Rzeszowskiego WOPR

Ratownik Medyczny. Koordynator ratownictwa medycznego w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

Ukończona Medyczna Szkoła Policealna Medyk w Rzeszowie

Wyróżniony odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w 2021 r. 

Od 2008 roku Ratownik Drogowy Polskiego Związku Motorowego. Wicemistrz polski w roku,…. i wielokrotny mistrz województwa podkarpackiego w ratownictwie drogowym.
W 2016 wyróżniony „Brązową odznaką honorową PZM.

Sternik motorowodny, Instruktor BLS ERC. Ukończone kursy wysokościowe, wspinaczkowe, alpinizmu przemysłowego.

Piotr Gimbut

Członek Zarządu Rzeszowskiego WOPR

Historyk. Kierownik zespołu ratowniczego na krytej pływalni Fregata.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Socjologiczno- Historycznym.

W WOPR od 1988 roku. W latach 2018- 2023 członek Zarządu Rzeszowskiego WOPR.

W latach 2004- 2010 prezes Nowodębskiego Towarzystwa Ratownictwa Wodnego.

Ratownik wodny. Sternik motorowodny. Instruktor pływania.

Norbert Ozimek

Członek Zarządu Rzeszowskiego WOPR

Magister wychowania fizycznego. Instruktor i nauczyciel pływania w MOSiR w Mielcu.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W WOPR od 1984 roku. 

Ratownik wodny. Płetwonurek CMAS.

Adam Lubera

Członek Zarządu Rzeszowskiego WOPR

Nauczyciel wychowania fizycznego. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W WOPR od 2002 roku. W latach 2012- 2017 członek Zarządu Rzeszowskiego WOPR. Odznaczony brązową honorową odznaką WOPR za Zasługi.

Ratownik wodny. Starszy ratownik WOPR. Żeglarz jachtowy. Sternik Motorowodny. Płetwonurek PADI. Instruktor pływania Polskiego Związku Pływackiego, Instruktor Kajakarstwa, Sędzia Pływania II klasy.

Łukasz Korbecki

Członek Zarządu Rzeszowskiego WOPR

Elektromechanik i mechanik samochodowy.

Ukończone studia Zarządzania i Marketingu na WSZ w Rzeszowie.

Strażak OSP od 2014 roku. Ukończone kursy OSP: z ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, ratownictwa technicznego, szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP i szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP).