Telefon alarmowy 884-800-722

Szkolenia

Szkolenia organizowane przez Rzeszowskie WOPR

Przygotuj się na niepowtarzalne szkolenia organizowane przez Rzeszowskie WOPR – renomowaną instytucję z niezbędnymi kompetencjami i prestiżem. Odkryj szeroką gamę certyfikowanych kursów dostępnych u nas. Zarezerwuj swój termin już dziś, aby zdobyć nie tylko cenne certyfikaty, ale też nowe umiejętności i wiedzę. Dołącz do naszej społeczności i rozwiń swoje możliwości. Zapraszamy Cię do kontaktu i szczegółowego zapoznania się z naszymi szkoleniami.

Ratownik wodny

Nasza Organizacja prowadzi kursy ratownika wodnego
od przeszło 50 lat! 

Kurs prowadzony jest zgodnie z ROZPORZĄDZENIEm MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. 2012, poz. 747).
Celem szkolenia jest przygotowanie do podejmowania działań ratowniczych, a w świetle przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Nasi instruktorzy to bardzo doświadczeni ratownicy wodni, posiadający bogatą wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktyczne na najwyższym poziomie.

 

DLA KOGO?

Uczestnik szkolenia w dniu przystąpienia do egzaminu musi być osobą pełnoletnią lub osiągnie pełnoletność do 6 miesięcy po zdaniu egzaminu

JAK TO SIĘ ODBYWA?

Szkolenie trwa 63 godziny, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 43 godziny zajęć praktycznych.
Szkolenie kończy się egzaminem.
Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej.
Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.
Egzamin praktyczny kończący szkolenie obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:
1)  przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
2)  przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3)  przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
4)  przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;5)  przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
6)  holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
7)  wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zadania, o których mowa w pkt 1–3, przeprowadza się na pływalni; pkt 4, przeprowadza się na wodach otwartych; pkt 5–7, przeprowadza się na wodach otwartych lub na pływalni.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

1. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego (wykłady 6 godz., ćwiczenia 27 godz.)
2. Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym (wykłady 3 godz., ćwiczenia 15 godz.)
3. Organizacja pracy ratowników wodnych (wykłady 7 godz., ćwiczenia 1 godz.)
4. Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne (wykłady 4 godz.)

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Kurs kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem państwowym, składanym przed komisją państwową. Po ukończeniu kursu KPP i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursanci uzyskują tytuł Ratownika.
Jako doświadczeni ratownicy dobrze wiemy, jak najlepiej przekazać wiadomości tak, by uczestnicy szkolenia zdobyli wymaganą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

DLA KOGO?

Szkolenie zaadresowane jest do wszystkich osób działających lub chcących podjąć służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

JAK TO SIĘ ODBYWA?

Kursy prowadzone są przez ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych jak i w dydaktyce. Wykorzystujemy podczas nich najwyższej jakości sprzęt szkoleniowy. Szkolenia składają się z części teoretycznych- wykładów, z wykorzystaniem  filmów i prezentacji multimedialnych poruszających szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy oraz z części praktycznych- ćwiczeń, które prowadzimy w małych grupach szkoleniowych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymują  zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu RATOWNIKA. Dokument ten, potwierdza nabycie kwalifikacji, posiada wartość prawną przy ewentualnej kontroli urzędników.

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Kurs przygotowuje uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, a w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Sternik motorowodny

Stopień sternika motorowodnego to podstawowe uprawnienie motorowodne. Daje możliwość samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych i pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów motorowodnych PZMWiNW oraz instruktorów sportu w dyscyplinie sporty motorowodne.
Egzamin prowadzony jest zgodnie z INSTRUKCJĄ PZMWiNW DOT. PROWADZENIA EGZAMINÓW NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE

DLA KOGO?

By przystąpić do kursu trzeba mieć ukończony 14 rok życia. 

 

JAK TO SIĘ ODBYWA?

Zajęcia podzielone są na część teoretyczną- wykłady i praktyczną. Ilość godzin praktycznych zależy od wielkości grupy.

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 1. Wykłady
  1. Przepisy żeglugowe
  2. Locja
  3. Ratownictwo
  4. Meteorologia
  5. Budowa i eksploatacja silników
  6. Budowa jachtów 
 2. Praktyka
  1. Manewrowanie jachtem motorowym
   1. Odejście i podejście do pomostu
   2. Pływanie kursem prostym i cyrkulacja
   3. Manewr “człowiek za burtą”
   4. Praca w charakterze członka załogi
  2. Prace bosmańskie
   1. Podstawowe węzły żeglarskie

Pierwsza pomoc

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowszą wiedzę z tego zakresu, w tym w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.
Jako doświadczeni ratownicy dobrze wiemy, jak najlepiej przekazać wiadomości tak, by uczestnicy kursu zdobyli wymaganą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

DLA KOGO?

Kursy prowadzimy dla grup zorganizowanych, firm i instytucji.

JAK TO SIĘ ODBYWA?

W zależności od specyfiki zakładu pracy oraz potrzeb, doradzamy w wyborze odpowiedniego kursu oraz opracowujemy indywidualne programy szkoleń. Terminy kursów uzgadniamy indywidualnie z każdym z klientów.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymują  zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Szkolenie składa się z części teoretycznej- wykładów, z wykorzystaniem  filmów i prezentacji multimedialnych poruszających szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy oraz z części praktycznych- ćwiczeń, które prowadzimy w małych grupach szkoleniowych.

Kurs prowadzony jest przez ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem zarówno w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych jak i w dydaktyce. Wykorzystujemy podczas nich najwyższej jakości sprzęt szkoleniowy.

Zapisz się na szkolenie

W poniższym formularzy podaj swoje dane oraz wybierz interesujące Cię szkolenie. Otrzymasz od nas wiadomość mailową zawierającą dokłade informacje o wybranym szkoleniu, najbliższe terminy oraz dane niezbędne do opłacenia szkolenia.