Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Zmiana godzin pracy biura

Nowe godziny pracy biura.

 Od 8 września 2021r. biuro Zarządu Rzeszowskiego WOPR  będzie czynne:

czwartek        12.00 - 15.00