Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Zaświadczenia KPP

Wszystkich uczestników grudniowego szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zapraszamy do biura Rzeszowskiego WOPR po odbiór zaświadczeń.