Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

V Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rzeszowskiego WOPR

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rzeszowskiego WOPR
Wczoraj odbyło się V Walne Zebranie Członków Rzeszowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ustępujący Zarząd oraz Komisje złożyły sprawozdanie z mijającej kadencji, które zostało jednogłośnie przyjęte.
Obecni na Zebraniu Członkowie Rzeszowskiego WOPR dokonali wyboru nowych władz organizacji.
Nowym Prezesem został wybrany Łukasz Iskrzycki.
Skład Zarządu Rzeszowskiego WOPR na lata 2023-2028 przedstawia się następująco:
Łukasz Iskrzycki - Prezes
Maciej Bator - Wiceprezes
Maciej Nabożny -Wiceprezes
Mariusz Iskrzycki - Sekretarz
Piotr Gimbut
Łukasz Korbecki
Arkadiusz Kruk
Adam Lubera
Norbert Ozimek
Daniel Poźniak
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Robert Dworak - Przewodniczący
Tomasz Kobiernik - Zastępca Przewodniczącego
Iwona Tabaczek-Beister
Do Komisji Dyscyplinarnej zostali wybrani:
Andrzej Adamczyk - Przewodniczący
Tomasz Kucharczyk
Krzysztof Typkowski
Serdecznie dziękujemy ustępującemu Zarządowi za ogrom pracy włożony w działalność Naszej Organizacji. Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa Roberta Dworaka, który przeszło 20 lat stał na czele Rzeszowskiego WOPR
Galeria
Sala obrad
Sprawozdanie