Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

V Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rzeszowskiego WOPR

W dniu 19 listopada 2023 r. odbędzie się V Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rzeszowskiego WOPR

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Rzeszowskiego WOPR zaprasza na Walne Zebranie Członków Rzeszowskiego WOPR, które odbędzie się 19 listopada 2023 r. w na ul. Pigonia 6 (Biuro ds. osób niepełnosprawnych URz) 
s. 101, o godz. 10.00. Głównym punktem zebrania będzie wybór nowego Zarządu na lata 2023-28.

Serdecznie zachęcamy do czynnego włączenia się w pracę RWOPR i do zgłaszania swoich kandydatur do Zarządu.

Przypominamy: Do wzięcia udziału w Zjeździe uprawnia ważna legitymacja członka WOPR

 

Pliki do pobrania: