Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Szkolenie na stopień ratownika wodnego 2020

Rzeszowskie WOPR organizuje szkolenie na stopień ratownika wodnego. 

Termin szkolenia: 28 marzec do 12 czerwca. Zajęcia w formie weekendowej. Zajęcia kończyć się będą egzaminem, po którym uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanym tytule ratownika wodnego.

Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Wzorem lat ubiegłych część zajęć praktycznych realizowana będzie na pływalni a także na zbiorniku wodnym "Żwirownia" w Rzeszowie.

Rozpoczęcie kursu - 28 marca 2020r. godz. 9:00

Cena kursu wynosi 1000 zł.

Termin zgłoszeń: 5 marca 2020 r. Liczba miejsc ograniczona.

Wymagania:
1. Przynależność organizacyjna do podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie ratownictwa wodnego (legitymacja WOPR + składka członkowska - 70 zł).
2. Ukończony 17 rok życia (w dniu egzaminu).
3. Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu).
4. Posiadanie umiejętności pływackich.

Zapisy osobiście w biurze WOPR. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 607 299 255, 884 800 722 lub pod numerem stacjonarnym 17 8625 335 (w godzinach pracy biura).

Wymagania egzaminacyjne.