Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Składki członkowskie WOPR.

Od stycznia 2022r. wzrasta składka członkowska.

W dniu 20 grudnia 2021r. na zebraniu Zarządu Głównego WOPR w Warszawie, większością głosów podjęto decyzję o podwyższeniu stawki składki członkowskiej do kwoty 70 zł. Powyższą kwotę można wpłacić osobiście w biurze WOPR lub na numer konta podany na naszej stronie http://wopr.rzeszow.pl/kontakt z dopiskiem składka członkowska za rok .......