Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Pożegnanie Freda

W dniu 24 grudnia 2013 r.na cmentarzu komunalnym pożegnaliśmy Ferdynanda Tepera - naszego Przyjaciela, Kolegę, Instruktora WOPR

Fred został członkiem WOPR 24 kwietnia 1976 roku. Aktywnie działał w WOPR, uzyskiwał kolejne stopnie i specjalizacje. W lipcu 1994 został Instruktorem WOPR. Był także Instruktorem Motorowodnym PZMWiNW. Pracując przez ponad 25 na pływalni krytej nauczył wiele dzieci umiejętności pływania. Był także koordynatorem Grupy Operacyjnej Podkarpackiego WOPR. Od października 2009 roku prowadził Biuro Rzeszowskiego i Podkarpackiego WOPR.
Będzie nam go bardzo brakowało.