Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Władze Rzeszowskiego WOPR

Władzami Rzeszowskiego WOPR są:

  1. Zjazd Rzeszowskiego WOPR
  2. Zarząd Rzeszowskiego WOPR
  3. Komisja Rewizyjna Rzeszowskiego WOPR
  4. Komisja Dyscyplinarna Rzeszowskiego WOPR