Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Instruktorzy

Wyciąg z Uchwały nr 35/X/2015 ZG WOPR z dnia 26 września 2015 r. w sprawie stopni WOPR i certyfikatów:

WOPR nadaje stopnie instruktorskie:
1) instruktor WOPR
2) instruktor wykładowca WOPR.

WOPR wydaje certyfikaty instruktorów International Life Saving Federation:

1) Lifesaver Instructor

2) Pool Lifeguard Instructor

3) Inland Open Water Lifeguard Instructor

4) Surf Lifeguard Instructor

Certyfikaty instruktorów International Life Saving Federation wydaje się wyłącznie za pośrednictwem Biura Zarządu Głównego WOPR.

 

Stopień − Instruktor WOPR

może być nadany:

I. Po odbyciu szkolenia (kursu) organizowanego przez Zarząd Główny WOPR zgodnie z programem szkolenia i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień Instruktor WOPR.

II. Osobom posiadających uprawnienia instruktora z zakresu ratownictwa wodnego, po spełnieniu warunków formalnych dla kandydatów na stopień Instruktor WOPR oraz:

         − uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym organizowanym przez Zarząd Główny WOPR

         − złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień Instruktor WOPR przed komisją powołaną przez Prezesa WOPR.

 

Stopień Instruktor Wykładowca WOPR

może być nadany na wniosek członka Zarządu Głównego WOPR właściwego w sprawach edukacji, po spełnieniu warunków określonych w przepisach WOPR i pozytywnej opinii Prezydium Zarządu Głównego WOPR.

 

LISTA INSTRUKTORÓW RZESZOWSKIEGO WOPR

UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ RATOWNIKÓW WODNYCH:

 

L.p. Nazwisko i imię

Nr Instruktora WOPR

Dodatkowe uprawnienia
1. AUGUSTYN Tomasz    
2. BRZOZOWSKI Henryk 434  
3. JÓŹWIK Piotr    
4. KISZKA Jerzy 1109

Uprawniony do prowadzenia szkoleń

na stopnie WOPR
5. KOBIERNIK Tomasz 927

Uprawniony do prowadzenia szkoleń

na stopnie WOPR
6. KULIŃSKI Grzegorz    
7. MAJBA Tomasz    
8. NABOŻNY Maciej    
9. SARNA Mateusz    
10. SARNA Michał    
11. TABACZEK-BEJSTER Iwona 852

Uprawniona do prowadzenia szkoleń

na stopnie WOPR
12. TYCZKA Jacek