Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Kontakt z Rzeszowskim WOPR

 Biuro Zarządu Rzeszowskiego WOPR będzie czynne:

wtorek   10.30 - 14.30

piątek     9.00 - 13.00    

 

 

Adres biura:

35-005 Rzeszów,  ul. Bardowskiego 2
tel./fax (017) 862 43 35
tel. kom. 607 299 255
rzewopr@pro.onet.pl

 

Konto bankowe:
PBS Sanok O/Rzeszów
67 8642 1126 2012 1133 9674 0001