Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Biuro Zarządu Rzeszowskiego WOPR jest czynne:

czwartek       12.00 - 15.00 

Adres biura:

35-005 Rzeszów,  ul. Bardowskiego 2
tel./fax (017) 862 43 35
tel. kom. 607 299 255
              
rzewopr@pro.onet.pl

 

Konto bankowe:
PBS Sanok O/Rzeszów
67 8642 1126 2012 1133 9674 0001