Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

Instruktorzy

Wyciąg z uchwały 1/5/08 Prezydium ZG WOPR z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR:

§ 2
WOPR nadaje instruktorom stopnie:
1) młodszy instruktor WOPR;
2) instruktor WOPR;
3) instruktor wykładowca WOPR.

§ 10
1) kursów przygotowujących do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR;
2) zajęć na kursach ratownika WOPR, ratownika wodnego i szkoleniach specjalistycznych WOPR.

§ 11
Instruktor WOPR ma prawo do:
1) prowadzenia kursów przygotowujących do egzaminu na stopnie młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR, ratownika wodnego, szkoleń specjalistycznych;
2) egzaminowania na stopień młodszego ratownika WOPR,
3) udziału w komisjach egzaminacyjnych na stopnie ratownika WOPR, ratowników wodnych i szkoleń specjalistycznych.
4) po powołaniu na staż asystencki, prowadzenia zajęć na kursach przygotowujących do egzaminu na stopień starszego ratownika WOPR, młodszego instruktora WOPR i instruktora WOPR.

§ 12
Instruktor wykładowca WOPR ma prawo do:
1) prowadzenia kursów przygotowujących do zdania egzaminu na stopnie ratowników WOPR oraz szkoleń specjalistycznych i podstawowych;
2) egzaminowania na stopień młodszego ratownika WOPR;
3) udziału w komisjach egzaminacyjnych na stopnie ratownika WOPR, starszego ratownika WOPR, ratowników wodnych, młodszego instruktora i instruktora WOPR oraz szkoleń specjalistycznych WOPR.

Instruktorzy Rzeszowskiego WOPR

LISTA INSTRUKTORÓW RZESZOWSKIEGO WOPR
UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W 2015 ROKU

L.p. Nazwisko i imię Nr Instruktora
1. BASZAK Artur 812
2. BRZOZOWSKI Henryk 434
3. KISZKA Jerzy 1109
4. KOBIERNIK Tomasz 927
5. TABACZEK-BEJSTER Iwona 852