Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255

ŚLUBOWANIE RATOWNIKA WOPR

Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę.

Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki:

  • rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR;
  • ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach;
  • dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR;
  • wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach​​​

 

HISTORYCZNE - PRZYRZECZENIE RATOWNIKA WOPR

Ja, Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przyjmuję za swe godło "niebieski krzyż i złotą kotwicę" - przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne.

Dopóki zdrów będę, bez względu na porę dnia i nocy przez okres całego roku pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie.

Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy zależne może być życie ludzkie.